خدمات موسسه حامی پژوهش در زمینه پذیرش مقاله در مجلات isi

  • معرفی مجلات مورد تایید وزارت علوم، وزارت بهداشت، و دانشگاه های آزاد و سراسری
  • معرفی مجله متناسب با رشته و مقاله شما در حوزه تخصصی
  • گرفتن اکسپت مجله درکوتاهترین پروسه زمانی
  • نامه اکسپت معتبر مجله بعد از پذیرش برای پژوهشگران ارسال میشود و بعد از گرفتن اکسپت میتوانند از مجله اعلام پذیرش بگیرند. 
  • ترجمه تخصصی مقاله شما در کمترین زمان توسط مترجمین متخصص ما انجام میپذیرد.
  • ویراستاری مقالات ترجمه شده خودتان از نظر گرامری، ساختاری
  • فرمت بندی مقاله شما طبق اصول ساختاری مجله
شاید با مشاوره رایگان از ما بی نیاز شدید!