آموزش نرم افزار گلوبال مپر

سرفصل های آموزشی نرم افزارهای Move, Global Mapper

 

مهم ترین سرفصل های دوره:

توانایی اعمال عملیات رقومی سازی و دیجیتایز کردن عوارض

زمین مرجع سازی تصاویر و عکس های هوایی از روش تصویر به تصویر

آشنایی با محیط نرم افزار و لایه های اصلی اطلاعاتی

آشنایی کامل نوار ابزارها

کار با محیط اکسل و وارد سازی دیتاها و اطلاعات از اکسل

آشنایی با سیستم های تصویر و نحوه معرفی آن ها در محیط نرم افزار

طریقه محاسبه کوتاه شدگی سازند های مختلف Measurement of Shortening

 آموزش Section from dip data

 آموزش Strarigrafic Column

طریقه نصب هر دو نرم افزار

دانلود داده ها از سایت های مرجع

بدست آوردن شیب و امتداد لایه های زمین شناسی و گسل ها

کار با محیط نرم افزار

آموزش Cross section

توانایی ساخت عوارض برداری

 آشنایی با Raster و Vector

ترسیم رزدیاگرام

وارد سازی نقاط بر داشت به استریونت

انجام پروژه های کاربردی با هر دو نرم افزار تهیه نقشه گسل ها نقشه های زمین شناسی و…)

زمین مرجع سازی تصاویر

ترسیم کنتور توپوگرافی

ترسیم حوضه آبریز و شبکه زهکشی

 ترسیم پروفیل ارتفاعی از روی DEM

 

شاید با مشاوره رایگان از ما بی نیاز شدید!