Archive for Category: isc

انجام isc

isc چیست

ISC اولین نظام رتبه بندی استنادی در ایران می باشد و در صدد تجزیه و تحلیل مجلات علمی کشورهای اسلامی بر اساس معیارهای علم سنجی معتبر اسلامی میباشد . این موضوع بسیار قابل توجه است که ایران دارای سومین...

بیشتر بخوانید
شاید با مشاوره رایگان از ما بی نیاز شدید!