پروژه کسری خدمت


پروژه
کسری خدمت

متقاضیان بخش کسر خدمت تنها می توانند از یگان اصلی محل خدمت خود پروژه اخذ کنند
۱- در صورتی که فرد متقاضی در حال حاضر سرباز باشد، تنها میتواند از سازمان بکارگیرنده خود طرح تحقیقاتی اخذ نماید، بطور مثال سرباز سپاه تنها از ارگانهای زیرمجموعه سپاه و سرباز ارتش تنها از ارگانهای زیرمجموعه ارتش میتوانند پروژه بگیرند.

 ۲- در صورتی که فرد، خدمت قبلی داشته باشد، مانند مورد قبل تنها می تواند از سازمانهای زیرمجموعه ی یگان اصلی خود پروژه اخذ نماید.

۳- در صورتی که فرد متقاضی اخذ پروژه، نه سرباز باشد و نه سابقه خدمتی داشته باشد از تمامی سازمان های ارائه دهنده پروژه میتواند طرح تحقیقاتی بگیرد، ولی در آینده تنها در ارگان اصلی نظامی ای که در آن پروژه اخذ کرده برای انجام خدمت اعزام خواهد شد. بطور مثال اگر فردی در سازمان توسعه منابع انرژی پروژه بگیرد، به ودجا (وزارت دفاع) اعزام خواهد شد.

 

نحوه گرفتن پروژه کسری خدمت نخبگان

– مراجعه به بنیاد ملی نخبگان برای اخذ پروژه 

– اخذ معرفی نامه برای بنیاد ملی نخبگان نیروهای مسلح و معرفی به یکی از ارگان ها برای گرفتن پروژه

 

مراکز دریافت پروژه کسر خدمت

بهترین مکان دانشگاه ها، مثل دانشگاه مالک اشتر و دانشگاه امام حسین، ناجا، ارتش، سپاه

 

مراحل پیگیری پروژه

الف – تشخیص گرفتن پروژه نخبه ایی یا پروژه کسری خدمت

ب – مراجعه به بنیاد ملی نخبگان نیروهای مسلح

ج – اخذ معرفی نامه

د – مراجعه به ارگان ها

ر – اخذ پروژه

ز – انجام نامه نگاری برای گرفتن نامه شروع پروژه

ژ – انجام پروژه

س – دفاع اولیه از پروژه در ارگان مربوطه

ش- انجام نامه نگاری برای گرفتن نامه اتمام کار

ص – گرفتن پروژه دوم و شروع پروژه از مرحله “ر”

ض- بعد از گرفتن اتمام کار پروژه دوم، باید زمان دفاع را از بنیاد ملی نخبگان نیروهای مسلح بگیرید

ط– انجام دفاعیه

ظ– پس از چند روز و برقراری جلسه کمیسیون ، مدت کسری مشخص خواهد شد. 

ع– ۲ روز بعد نامه مدت کسری را خواهید گرفت. 

غ– یک هفته تا ۱۰ روز بعد هم در نظام وظیفه ثبت خواهد شد.

ف-پایان کار

 

شرایط کسری خدمت نظام وظیفه

کسری های خدمت سربازی شامل کسری خدمت سربازی بسیج فعال، کسری خدمت سربازی جبهه پدر، کسری خدمت سربازی ایثارگری، پروژه ی کسری خدمت سربازی، کسری خدمت فرزند و … می باشد که هر کدام شرایط خاص خود را دارد. بدین منظور اگر مشمول خدمت سربازی شرایط کسری خدمت نظام وظیفه را داشته باشد می تواند حتی با این کسری های خدمت نظام وظیفه ی عمومی، از خدمت سربازی معاف شده و کارت پایان خدمت سربازی خود را دریافت نماید.

 

شرایط قانون جدید کسری خدمت ایثارگران

مطابق با آخرین جزئیات قانون جدید کسری خدمت ایثارگران، هر سال تعداد ۲۰ هزار نفر از کسانی که دارای بیشترین امتیاز جانبازی، رزمندگی و ایثارگری باشند، می توانند از کسری خدمت و معافیت سربازی بهره مند شوند. اولویت بهره مندی از این قانون جدید با سربازان در حال خدمت، مشمولین دارای برگ اعزام به خدمت و پس از آن با مشمولین دارای معافیت تحصیلی است.

 

مراحل کسری خدمت نظام وظیفه

مشمولان خدمت سربازی که شرایط کسری خدمت نظام وظیفه را داشته باشند، می توانند از کسری خدمت نظام وظیفهاستفاده نمایند. بدین منظور مشمولان خدمت سربازی باید اطلاع دقیقی از مراحل کسری خدمت نظام وظیفه داشته باشند تا بتوانند در اسرع وقت مدت زمان خدمت سربازی خود را کاهش دهند. هر نوع کسری خدمت نظام وظیفه، مراحل خاص خودش را دارد. برای مثال برای کسری خدمت ایثارگری، شما به ارگان صادر کننده ی کارت ایثارگری مراجعه کرده و با توجه به مدت حضور پدر در جبهه و یا درصد جانبازی پدر، به شما نامه ی کسری خدمت می دهند و برای بقیه ی کسری های خدمت نظام وظیفه، راه حل های خاص خود را باید طی نمایید


پروژه خدمت سربازی استعدادهای برتر

برای آن دسته از نخبگان و استعدادهای برتر که شرایطش در قانون آمده و بنیاد ملی نخبگان نیز آنان را تایید کرده است نحوه سربازی به این شکل است باید یک پروژه تحقیقاتی در موضوعات لشکری و کشوری را انجام داده و پس از آن باگذراندن یک دوره آموزشی کارت پایان خدمت بگیرند، البته ارائه پروژه در موضوعات لشکری و کشوری دارای شرایطی است که یکی از آنها این است که حداقل یک سال مراحل تحقیقاتی این پروژه طول بکشد. 

 

کسانی که جزو نخبگان و استعدادهای برتر هستند باید به بنیاد ملی نخبگان مراجعه کرده و در آنجا این افراد به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح معرفی می‌شوند که پس از آن با توجه به نیازهای دستگاه‌ها و نهادها این افراد برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی به نهادهای مختلف معرفی می‌شوند. درخصوص مشمولان غیرنخبه شرط کارشناسی ارشد و بالاتر وجود دارد دانشجویان و فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد می توانند در برابر انجام یک یا چند پروژه تحقیقاتی برای سازمان های نظامی مورد تایید بنیاد نخبگان نیروهای مسلح از کسری خدمت استفاده کنند ،اما در موضوع مشمولان نخبه و استعدادهای برتر چنین شرطی وجود ندارد و مشمولان  نخبه دارای مدرک کارشناسی نیز در صورتی که امکان ارائه پروژه تحقیقاتی را داشته باشند میتونن از این تسهیلات استفاده کنند.

 

میزان کسر خدمت با انجام پروژه

به طور معمول دو نوع کسر خدمت برای پروژه‌ها در نظر گرفته می‌شود. کمتر از ۹ ماه و یا بیشتر از ۹ماه زمانی است که برای کسرخدمت با انجام پروژه واحد در نظر گرفته شده است. چنانچه پژوهش در ارتباط با طراحی و یا ساخت یا تحقیق مهم و ویژه‌ای باشد کسر خدمت بیشتری خواهید گرفت. برای پروژه‌هایی که کسر خدمت بیش از ۹ ماه را به همراه داشته باشند سخت گیری‌های بیشتری صورت می‌گیرد؛ اما می‌توان چند طرح کوتاه‌تر را یکی پس از دیگری انجام داده و نتیجه تمام تحقیقات را برای ارزیابی کسر خدمت به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح ارسال کرد. توجه داشته باشید که انجام پروژه‌های این چنینی ساده نیست و می‌بایست گزارش کار مرتب و کاملی را ارائه دهید به طور معمول هر ۳ ماه یک‌بار نتیجه تحقیقات انجام شده و فعالیت مشمولان طرح پژوهشی بررسی می‌شود تا روند کار مشخص شود. پس از پایان پژوهش، نهاد مورد نظر پیشنهاد کسری خدمت را به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح ارسال خواهد کرد. پیشنهاد کسر خدمت باید به تأیید نیروهای مسلح برسد.

 

 

شاید با مشاوره رایگان از ما بی نیاز شدید!