همایش داخلی

مقالات کنفراسی مقالاتی هستند که در کنفرانس ها ارائه می شوند و برای آن مهلت ارسال (Dead line) در نظر میگیرند و توسط یک یا چند نفر ارزیابی می شود که معمولا این ارزیابی دو ماه به طول می انجامد. هزینه ی ثبت نام برای این مقالات در نظر گرفته می شود و در صورت داشتن کیفیت علمی و پژوهشی مناسب در ژورنال هم چاپ می شوند. پس از نوشتن مقاله مطابق با آیین نامه نگارش مقالات مربوط به آن کنفرانس و ارسال به موقع آن، فرایند داوری مقاله آغاز می شود که بسته به کنفرانس تقریبا دو ماه طول می کشد. معمولا چند داور که در زمینه مقاله ارسال شده دارای دانش و تجربه مناسبی باشند، آنرا مطالعه می کنند، نکات و پرسش های خود را به گروه علمی برگزار کننده کنفرانس ارسال می نمایند. در نهایت، نتایج داوری به اطلاع نویسندگان مقاله رسانده می شود.معیار های اصلی برای ارسال مقاله به کنفرانس، علاوه بر همخوانی موضوع و محتوای مقاله با موضوعات مطرح شده در کنفرانس، سابقه کنفرانس، محل برگزاری کنفرانس، کمیته برنامه ریزی علمی کنفرانس، حمایت کنندگان کنفرانس و هزینه ثبت نام و شرکت در کنفرانس می باشد.هر چه کنفرانس سابقه بیشتری داشته باشد اهمیت کنفرانس بیشتر است.

 

شاید با مشاوره رایگان از ما بی نیاز شدید!