نگارش کتاب

 

برخی از خدمات ما در زمینه همکاری در نگارش کتاب عبارتند از:

 

  • تعیین موضوع کتاب با توجه به بررسی سایر کتابها و موضوعات روز دنیا
  • فصل بندی و نگارش چارچوب کلی کتاب
  • استخراج منابع لازم جهت تالیف کتاب
  • ترجمه منابع انگلیسی به فارسی و بالعکس
  • همکاری در تالیف کتاب
  • انجام کلیه مقدمات چاپ کتاب در تیراژ دلخواه مولف
شاید با مشاوره رایگان از ما بی نیاز شدید!