نگارش مقاله

نگارش مقاله

شیوه نوشتن مقاله:

برای نوشتن مقاله، باید مراحل و اقداماتی به صورت گام به گام طی کنیم که در اینجا به بررسی آنها می پردازیم:

 1. مشخص کردن موضوع کلی: داشتن انگیزه لازم برای یافتن موضوع مناسب و توجه به نیازهای جامعه از مسائل مهم در این مرحله است .
 2. بررسی و تحلیل موضوع به لحاظ ارزشمندی و امکا نپذیری
 3. طرح ریزی مقدماتی و تدوین ساختار کلی: تهیه فهرست مقدماتی مطالب، تهیه عنوان بخش های اصلی و فرعی، توجه به هدف و طیف مخاطبین، هماهنگی بین ساختار و نوع مقاله و مشورت با افراد صاحب نظر از مواردی است که در این مرحله باید در نظر گرفته شود.
 4. تعیین برنامه زمانی برای انجام کار (مدیریت زمان): زمانبندی مناسب و انجام مرحله به مرحله کارها از مسائلی است که تهیه و تدوین مقاله را در مدت زمان از پیش تعیین شده امکان پذیر می سازد.
 5. جستجو برای یافتن منابع اطلاعاتی پایه
 6. جستجو برای یافتن اطلاعات مرتبط تهیه کتابشناسی مقدماتی
 7. مطالعه منابع اطلاعاتی مهم و مرتبط برای محدود و مشخص کردن موضوع و رویکرد مقاله: با مطالعه منابع اطلاعاتی اصلی و کلیدی می توان دامنه موضوعی را مشخص کرد. علاوه بر این اعتبار و غنای مقاله بستگی به منابعی دارد که مورد استفاده قرار می گیرد.
 8. مطالعه عمیق منابع گردآوری شده و یادداشت برداری هدفمند
 9. مرتب کردن یادداشت ها بر اساس فهرست مطالب و بازنگری و پالایش آنها
 10. نوشتن متن مقاله
 11. مرور متن اولیه و اصلاح آن
 12. مشورت با افراد متخصص و صاحب نظر و اصلاح نهایی مقاله
 13. تهیه و تدوین چکیده، کلیدواژه، مقدمه و فهرست: نکته قابل تأمل در این مورد این است که تمام موارد ذکر شده در این بند باید پس از اتمام نوشتن متن اصلی صورت گیرد، و در واقع چکیده برگرفته از کل متن است، و مقدمه بر اساس متن نوشته شده تهیه می گردد.
 14. انتخاب مجله مناسب و ارسال مقاله برای چاپ و انتشار آن

 

شاید با مشاوره رایگان از ما بی نیاز شدید!