نگارش مقاله داخلی

نگارش مقاله داخلی

مقالات علمی پژوهشی

 اولین گام در تهیه یک مقاله علمی-پژوهشی انتخاب موضوعی جدید است.

انجام مطالعات گسترده تر و استفاده از چندین و چند منبع داخلی و خارجی، تلخیص، مقایسه و ارزیابی و نتیجه گیری از این منابع یک پژوهش کامل و جدید را شکل می دهد.

گام بعدی پس از انتخاب یک موضوع مناسب، گردآوری آثار و نتایج مولفین داخلی و خارجی در زمینه موضوع منتخب می باشد.

به این ترتیب ادبیات تحقیق شکل می گیرد.

مهمترین ویژگی و ارزش هر پژوهش علمی اتکای آن بر اطلاعات دست اول است که در روند انجام پژوهش بدست می آید.

یک مقاله علمی–پژوهشی دنبال «جستجوی حقایق و کشف بخشی از معارف» است یا به «بیان اندیشه‌ای در موضوعی علم از طریق مطالعه‌ای نظام‌مند و برای یافتن روابط اجتماعی میان پدیده‌های طبیعی» می‌پردازد.

این مقالات باید از اصالت و ابداع برخوردار باشند و مرزهای علم و فناوری را درمی‌نوردند.

مخاطبان این نشریات، استادان دانشگاه، دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران مؤسسات تحقیقاتی هستند.برخی از مجلات علمی–پژوهشی ایرانی در مؤسسه اطلاعات علمی (ISI) نیز نمایه شده‌اند.

 

مقالات علمیترویجی

یک مقاله علمی–ترویجی برای ارتقای سطح اطلاعات خواننده موضوعی علمی را ترویج می‌کند.

اصولاً این مقالات جز آشناسازی هدفی ندارند و می‌توانند ترجمه با تألیف باشند.

مخاطب این نشریات، افراد دارای تحصیلات دانشگاهی، دانش‌آموزان دبیرستان، صنعت‌گران، مخترعان، افراد دارای تحصیلات غیررسمی هستند.

این مقالات برمبنای آشناسازی موضوعات به مخاطبین تالیف میشوند و یک موضوع علمی را ترویج می دهند. حتی میتوانند خلاصه ای از مقالات علمی و منابع موجود از موضوع مورد نظر باشد که با ساختاری نوآن را ارائه می دهند.

اینگونه مقالات معمولا با ارزیابی مقالات و منابع موجود مناسب ترین و مربوط ترین منابع را به خواننده پیشنهاد میدهند و از انواع آن میتوان به مقالات مروری ، تدوینی، ترجمه ای و تحلیلی اشاره کرد و در بین آنها مقالات تحلیلی ارزش و اعتبار بیشتری دارند.

 

شاید با مشاوره رایگان از ما بی نیاز شدید!