مقاله و پایان نامه

تفاوت مقاله و پایان نامه درچیست؟

امروزه، دامنه تحقیقات در انواع رشته های تحصیلی گسترش یافته و در دوره های تحصیلات تکمیلی از اهمیت بسیار زیادی در میان دانشجویان برخوردار است. در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری و فوق دکتری، کیفیت تحقیق بیشتر مورد تاکید قرار گرفته و اصالت و نوآوری آن مورد توجه قرار می گیرد. این نوع تحقیق به اشکال مختلف ارائه می شود. مقاله و پایان نامه جز رایج ترین نوع این تحقیق می باشند.

تعریف پایان نامه:

پایان نامه به معنای نوشته طولانی مربوط به موضوع خاص برای کسب مدرک دانشگاهی می باشد. پایان نامه تحقیق عمیقی است که زیر نظر یک فرد باتجربه انجام می شود؛ اکثر اوقات، پایان نامه پس از انجام تحقیق بر روی موضوع خاص نوشته می شود. پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری و فوق دکتری نوشته شده و از اهمیت بسیار زیادی در پیشرفت شغلی و تحصیلی دارد.

تعریف مقاله:

از طرف دیگرف مقاله بعنوان بخشی از تحقیق اصیل و عاری از سرقت ادبی تعریف می شود. اصطلاح تحقیق (research) از تکرار جستجو (re-search) نشئت می گیرد. معمولا مقاله ها به دو دسته کیفی و کمی تقسیم بندی می شوند.

ساختار فلسفی پایان نامه و مقاله:

معمولا پایان نامه بیانیه علمی و بصورت خلاصه می باشد. ماهیت پایان نامه اینگونه است که احتمالات نظری بی شماری را برای جستجو فراهم می آورد. اگرچه پایان نامه مرزهایی را برای این احتمالات متغیر ایجاد می کند، محور اصلی تحقیق ثابت و بدون تغییر می ماند. از طرف دیگر، مقاله هر دو متغیر نظری و ثابت ها را در بر می گیرد که برای اثبات سوال اصلی تحقیق مد نظر قرار می گیرد.

تفاوت های بین مقاله و پایان نامه:

تفاوت های بسیار زیادی بین مقاله و پایان نامه وجود دارد. برخی از این تفاوت ها اساسی و برخی دیگر جزئی تر هستند.

تفاوت های اساسی:

پایان نامه به عبارت یا سوال اصلی استدلال علمی مرتبط است که نیاز به تحقیق بیشتر دارد، در حالیکه مقاله بر روی اثبات استدلال اصلی متمرکز می شود.

پایان نامه در مورد احتمالات نوشته می شود، در حالیکه مقاله هدف اصلی تحقیق را اثبات کرده و شواهد و اطلاعات مربوط به آن را جمع آوری کرده، سایر احتمالات را کشف کرده و آنها را خنثی می کند و فرضیه هایی را در مورد سوال تحقیق ارائه می دهد. بطور دقیق تر، مقاله کلا در مورد توضیح و اثبات پایان نامه می باشد.معمولا پایان نامه با دامنه فکری گسترده نوشته می شود که یک پروپوزال یا بیانیه را ارائه می دهد، در حالی که مقاله به انعطاف پذیری بیشتری نیاز دارد تا سوال اصلی تحقیق را تایید کند. مقاله فرایندی زمان بر و طولانی است که جمع آوری مدارک و شواهد، افزایش و خنثی سازی انواع احتمالات و کاربرد تئوری ها و شواهد برای سوال اصلی مقاله را در بر می گیرد. تمامی این کارها برای اثبات پایان نامه انجام می شوند. مقاله نوع گسترده پایان نامه می باشد. گاهی اوقات واژه پایان نامه به جای مقاله مورد استفاده قرار می گیرد، اما این یک خطای لفظی است که جزء جایگزین کل می شود. پایان نامه جزئی از مقاله می باشد.

تفاوت های جزئی:

پایان نامه دارای روش تحقیق نمی باشد. از طرف دیگر، مقاله روش تحقیق را شرح داده و نوع کیفی یا کمی بودن آن را مشخص می کند.پایان نامه به تنهایی هدف است. اگرچه مقاله توضیح پایان نامه است، تمامی خطوط جستجو را برای آن باز می کند.

پایان نامه بر روی یک سوال اصلی متمرکز می شود، در حالیکه مقاله چند سوال مربوط به موضوع اصلی را بیان می کند. برخی از این سوالات خنثی بوده و برخی دیگر بعنوان شاخص های گفتمان جایگزین می باشند.

معمولا مقاله از پایان نامه اقتباس می شود، اما همیشه اینگونه نیست.

پیشنهادات ویژه به اساتید و دانشجویان:

  • پیشنهاد کتاب انگلیسی جدید در رشته تخصصی شما از ما + ترجمه کتاب از ما + چاپ در تیراژ دلخواهتان از ما و البته همه ی اینها بنام شما.
  • پذیرش سفارش  ترجمه، دریافت پذیرش و چاپ مقاله در مجلات ISI, ISC, PUBMED 
  •  معرفی کتب های نشرالجدید خارجی وترجمه توسط موسسه وثبت بنام شما
  • ویرایش کتاب فارسی و چاپ آن بنام شما در تیراژ مورد نظر شما پذیرش ترجمه مقاله و دریافت پذیرش از کنفرانس های داخلی و خارجی در سریعترین زمان ممکن.

 

 

  • آیا می دانستید در بیشتر موارد که افراد خواهان انجام مقاله و یا پایان نامه هستند، با انجام چند مشاوره از سفارش دادن به ما بی نیاز می شوند. بنابراین پیشنهاد میکنیم با ما تماس بگیرید 

  • ثبت سفارش استخراج مقاله از پایان نامه
شاید با مشاوره رایگان از ما بی نیاز شدید!