مقاله علمی-پژوهشی

روش نگارش یک مقاله علمی-پژوهشی

مقدمه

جهت نگارش یک مقاله علمی-پژوهشی و درج آن در مجلات معتبر داخلی یا ISI رعایت برخی نکات الزامی است. پژوهش علمی را با روش صحیح پژوهش می شناسند و بخاطر داشته باشید همیشه روش پژوهش از موضوع پژوهش مهمتر است. بهترین موضوع اگر با روش صحیح مورد پژوهش قرار نگیرد و با روش صحیح نگارش نشود فاقد هرگونه اعتبار و ارزش علمی است.

اصطلاحی به نام In The Bin در جوامع آکادمیک رایج است که به معنای “بدرد سطل زباله می خورد” است. این اصطلاح به مقالاتی گفته می شود که در آنها اصول پژوهش و نگارش علمی رعایت نشده است و به هنگام داوری بدون آنکه موضوع پژوهش مطالعه شود مستقیماً درون سطل زباله انداخته می شود.

 

ویژگی های اصلی مقاله علمی-پژوهشی

اولین گام در تهیه یک مقاله علمی-پژوهشی انتخاب موضوعی است که چیزی به علم اضافه کند. یک پژوهشگر تازه کار ممکن است تصور کند یک موضوع با اهمیت در زمینه مدیریت مانند TQM یا CRM یا موارد دیگری از این دست یک موضوع بسیار علمی و قابل توجه است. بنابراین مطالعات گسترده در این زمینه و استفاده از چندین و چند منبع داخلی و خارج، تلخیص، مقایسه و ارزیابی و نتیجه گیری از این منابع یک پژوهش کامل و جدید را شکل می دهد اما این بزرگترین اشتباهی است که برای نگارش یک مقاله علمی-پژوهشی بدان دچار می شوید. انتخاب یک موضوع بزرگ و گسترده از عهده یک مقاله خارج است و انتخاب یک موضوع گسترده برای یک مقاله اشتباه است.

اشتباه بزرگ دوم این است که به چنین مقالاتی Review گفته می شود و فاقد ارزش علمی است. گردآوری آثار و نتایج مولفین دیگر و درکنار هم قرار دادن آنها مجموعا ادبیات پژوهش یک مقاله علمی-پژوهشی را تشکیل می دهد. پس از انتخاب یک موضوع مناسب سپس باید به گردآوری آثار و نتایج مولفین داخلی و خارجی در زمینه موضوع منتخب بپردازید. به این ترتیب ادبیات پژوهش شما شکل می گیرد. مهمترین ویژگی و ارزش هر پژوهش علمی اتکای آن بر اطلاعات دست اول است که در روند انجام پژوهش بدست می آید.

 

بخشهای یک مقاله علمی-پژوهشی

 • بخش اول: چکیده

صفحه اول به ترتیب شامل عنوان، نام مولف یا مولفین، چکیده و واژگان کلیدی است.

عنوان را در خط اول درج کنید. معمولاً عنوان را با یک فونت Bold و اندازه بزرگتر از سایر فونت های متن می نویسند.

نام نویسنده را با یک پاورقی همراه کنید. در پاورقی باید آدرس الکترونیک نویسنده ذکر شود تا خوانندگان مقاله در صورت نیاز بتوانند با نویسنده ارتباط برقرار کنند. نوشتن سمت یا ویژگیهای بارز علمی نویسنده در پاورقی نیز مرسوم است.

چکیده یا Abstract در هشت تا ده خط که معمولا در دو پاراگراف تهیه می شود باید بیانگر سیر کاملی از مقاله باشد.

واژکان کلیدی یا KeyWords سه تا شش کلمه اصلی مورد استفاده در مقاله اصلی است و معمولا به صورت Italic نوشته می شود.

 • بخش دوم: مقدمه

بهتر است مقدمه در یک صفحه تهیه شود. در پاراگراف اول مقدمه ابتدا به شرح و بیان مسالخ پژوهش بپردازید. در پاراگراف دوم اهیمت و ارزش موضوع را شرح دهید. در پارارگراف سوم اهداف خود را توضیح دهید. در نهایت در پاراگراف آخر توضیح دهید خواننده در مقاله با چه موضوعاتی مواجه خواهد شد اما نتیجه گیری از مباحث به عمل نیاورید.

° ادبیات پژوهش

در این بخش براساس مطالعات گذشته، مبانی نظری پژوهش بیان می شود. منظور از مبانی نظری ارائه تعاریف و مفاهیم بکار رفته در پژوهش به صورت روشن است و باید براساس مطالعات معتبر قبلی صورت گیرد. در بخش دوم ادبیات پژوهش به ارائه مطالعات مشابه که قبلاً توسط پژوهشگران دیگر صورت گرفته پرداخته می شود. نظر به تاکید جوامع علمی بر اطلاعات دست اول در حال حاضر بسیار مقاله ها از ارائه ادبیات پژوهش به صورت مستقل پرهیز می کنند و تنها به ارائه کلیاتی از پژوهش انجام گرفته پیشین در بخش مقدمه اکتفا می شود.

 • بخش سوم: روش تحقیق

در این بخش نوع پژوهش براساس هدف و ماهیت معرفی می شود. همچنین نحوه گردآوری داده ها بیان می شود. معمولا پژوهش های علمی از روش های مطالعه میدانی و کتابخانه ای برای گردآوری داده ها و اطلاعات استفاده می کنند. همینطور جامعه آماری و در صورت لزوم نمونه آماری معرفی می شوند. سپس گزاره های پژوهش ( فرضیه ها یا سوالات ) ارائه می گردد. همچنین آزمونهای آماری مورد استفاده و نرم افزار تجزیه و تحلیل داده ها نیز معرفی می شود. به بحث مقدمه ای بر روش تحقیق رجوع کنید.

 • بخش چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

در این قسمت براساس داده های بدست آمده و با توجه به روشهای آماری مناسب به تجزیه و تحلیل داده ها و ازمون فرضیه های پژوهش پرداخته می شود. معمولا برای افزایش دقت محاسبات نرم افزارهای آماری مانند SPSS بکار گرفته می شود. این تحلیل اساس یک پژوهش علمی است.

 • بخش پنجم: خلاصه و نتیجه گیری

هر مقاله باید باید با خلاصه و نتیجه گیری دقیق و صحیحی از گامها و دستاوردهای پژوهش همراه باشد. بعضی مواقع خلاصه را همراه با بیان محدودیت ها و پیشنهادهائی برای محققین دیگر همراه می کنند.

 • صفحه آخر: منابع و مآخذ

در نهایت باید منابع و مآخذ مورد استفاده را به ترتیب براساس منابع فارسی و لاتین مرتب کنید. هر مجله یا کنفرانس استاندارهای خود را درنحوه درج منابع دارد. یک روش استانداررد برای درج منبع روش APA است. این واژه مخفف عبارت American Psychological Association است که توسط انجمن روانشناسی آمریکا ارائه شد. براساس این روش برای ارجاع یک بخش از متن به منبع آن از ( نام نویسنده، سال : شماره صفحه ) استفاده می شود برای نمونه (حبیبی، ۱۳۸۹ : ۵۶). سپس در صفحه فهرست منابع و مآخذ به روش زیر عمل می شود:

– اگر کتاب باشد: نام خانوادگی، نام (سال)، نام کتاب، محل نشر: ناشر

– اگر مقاله باشد: نام خانوادگی، نام (سال)، نام مقاله، نام نشریه، شماره نشریه، شماره صفحات

 • پیوست ها و توضیحات

در صورت لزوم کارهای آماری، پرسشنامه یا سایر توضیحات را می توانید در قالب پیوست ها به مقاله خود اضافه کنید. این کار ارزش علمی مقاله را بیشتر می کند.

 

روش نگارش صحیح یک مقاله علمی

 • اولین نکته در تهیه یک مقاله استفاده صحیح از نوع، اندازه و سبک Font یا قلمی است که نشریه یا کنفرانس مورد نظر ارائه کرده است.
 • به هیچ وجه از فاعل اول شخص یا فعل اول شخص استفاده نکنید. برای نمونه از جملاتی مانند “به نظر من” کاملا اجتناب کنید. بیان جمله از سوی اول شخص تنها برای صاحبنظران و اساتید بالارتبه قابل استفاده است.

۳- در متن فارسی به هیچ وجه از واژگان لاتین استفاده نکنید. اگر یک واژه لاتین کلیدی استفاده شده باید به صورت پاورقی در انتهای صفحه زیرنویس شود. همچنین نام های خارجی مورد استفاده در متن باید زیرنویس شوند تا خواننده در تلفظ آن نامها دچار ایراد نشود.

۴- برای استفاده از علائم نگارشی مانند . ، : ؛ و سایر موارد دقت کنید حتما این علائم چسبیده به کلمه قبلی و یک خط فاصله یا Space با کلمه بعدی فاصله داشته باشند. برای نمونه به علامت گذاری در متن این مقاله توجه کنید.

۵- استفاده از هرگونه کادر یا تزئینات اینچنین در صفحه اول یا سایر صفحات مقاله اکیدا ممنوع است.

۶- خط اول هر پاراگراف باید ۰٫۵ سانتی متر از ابتدای خط فاصله داشته باشد.

۷- متن مقاله به جز عنوان و نام نویسنده باید به صورت Justified و Right-to-Left مرتبط شده باشد.

۸- شماره صفحات در قسمت وسط پائین صفحه درج شود.

 

 

 

موسسه پژوهش برتر:

 • مقاله علمی پژوهشی چیست؟

مقاله علمی پژوهشی، مقاله است که نوآوری داشته باشد و جستجوی یه بحث جدید در تاریخ علم که قبلا در مورد آن کاری نشده است،  دشوار است. این نوآوری نباید فقط در روش جدید، تعریف جدید، مساله جدید و … در تاریخ علم باشد. هدف اصلی مقاله علمی پژوهشی ایجاد یک استدلال است. یکی از بخش های چنین مقاله ای مرور ادبیات است. در یک مقاله علمی پژوهشی، ادبیات به عنوان اساس وبنیان کار ارائه می شود و بینش جدیدی را که محقق به دنبال ایجاد آن است، پشتیبانی میکند. این مقالات برخلاف مقالات علمی ترویجی که هدف آن خلاصه کردن و استنتاج مباحث و ایده های دیگران است، این مقالات در پی ایجاد و ترویج موضوع جدیدی هستند.
اما میخواهیم ببینیم برای نگارش مقالات علمی پژوهشی چه بخش ها و مواردی مورد نیاز است؟
بخش های اساسی یک مقاله علمی پژوهشی به ترتیب زیر است:
عنوان ؛اسامی نویسندگان ؛چکیده؛ بدنه مقاله شامل مقدمه،پیشینه تحقیق؛ روش تحقیق؛ نتایج؛ جمعبندی شامل بحث و مقایسه، کاربرد نتایج در دنیای واقعی، پیشنهاد تحقیقات آینده؛ سپاسگزاری و منابع . ما سعی میکنیم در این مقاله هرکدام از این بخش ها را به تفصیل بیان کنیم.

 • عنوان مقاله علمی پژوهشی

این بخش موضوع پژوهش را به طور خلاصه برای خواننده ارائه می کند و باید با موضوع و اهداف تحقیق هم خوانی داشته باشد. این بخش بهتر است بیش از یک سطر نباشدو تا حد امکان جامع و مانع باشد. عنوان مقاله میشه گفت ستون اصلی یک تحقیق است اگه این بخش با نواقصی روبه رو شود در کل تحقیق اثراتش را خواهد گذاشت.

 • اسامی نویسندگان (افیلیشن) مقاله علمی پژوهشی

اسامی نویسندگان اغلب زیر عنوان مقاله آورده می شود. مشخصات، آدرس، تلفن، فاکس و مشخصات نویسندگان در این بخش ذکر می شود.

 • چکیده مقاله علمی پژوهشی

این بخش معمولا بین ۱۵۰ تا ۴۰۰ کلمه است(از نیم تا یک صفحه). در چکیده با بیانی گذشته نگر ابتدا موضوع و یا هدف پژوهش در حداکثر دوسطر توضیح داده می شود.آنگاه روش پژوهش که شامل جامعه، نمونه،روش اجرا، زمان و مکان اجرای پژوهش و ابزار جمع آوری داده ها است مجموعا در حداکثر سه تا چهار سطر توضیح داده می شود و آنگاه شرح تحلیل یا نتایج کلی پژوهش در دو تا سه سطر انجام می گیرد.چکیده باید آیینه تمام نمای مقاله باشد. 

بخش چکیده به دو دلیل حائز اهمیت است:

 • این بخش برای اطلاع رسانی به سایر محققان در سایت های اینترنتی قرار می گیرد تا دیگران از حاصل تلاش نویسنده بهره مند گردند.
 • دوم به این خاطر که خواننده با مطالعه این بخش است که تصمیم می گیرد مابقی مقاله را بخواند یا نه. چکیده را بعد از اینکه مقاله تکمیل شد، می نویسند.
 • کلمات کلیدی مقاله علمی پژوهشی:

کلید واژه شامل یک تا حداکثر سه کلمه می باشد و در جستجوها به عنوان پل ارتباط بین جستجوگر ومطلب قرار گرفته و او را به محتوا نزدیک تر میکند. نویسنده مقاله کلماتی که اصل مقاله براساس آن نوشته شده است را به عنوان کلمات کلیدی معرفی میکند. هر چه در این کار بیشتر دقت کنیم، بهتر میتوانیم جستجو کنندگان را به مقالمون نزدیک تر سازیم.

 • مقدمه مقاله علمی پژوهشی:

این بخش خود به سه بخش تقسیم می شود: برای آشنایی بیشتر خواننده تعریفی کلی از موضوع داده می شود بعد از این بخش به اهداف در نظر گرفته شده از انجام تحقیق پرداخته می شود و در بخش آخر نیز به ساختار های بعدی مقاله اشاره می شود.

 • ادبیات پژوهش مقاله علمی پژوهشی:

این بخش شامل مبانی نظری و تحقیقاتی است که قبلا توسط اشخاص دیگری انجام شده است که سعی می شود نقاط ضعف و قوت این کارهای قبلی مورد سنجش قرار می گیرد. مقاله انجام شده کنونی هم با با کارهای قبلی مقایسه میشود.

 • روش تحقیق مقاله علمی پژوهشی:

این بخش نوع تحقیق را مشخص میکند. روش نمونه گیری، ابزار تحقیق، جامعه و نمونه، میزان پایایی و روایی تو چگونگی انجام پژوهش را مشخص می کند.

 • نتایج و یافته ها مقاله علمی پژوهشی:

در بخش نتایج و یافته ها مشخص می شود که نتایج به دست آمده فرضیات تحقیق را تایید میکنند یا نه. اگه فرضیات مورد تایید قرار بگیره به شیوه ای واضح و روشن بیان می شوند.
پیشنهاد هایی برای تحقیقات آینده : در این قسمت نویسنده راه را برای ادامه تحقیقات بوسیله دیگران و یا برای خود در آینده هموار نموده، و حداقل باید یک عنوان مقاله جدید(کوتاه، مناسب، زیبا و جذاب) مرتبط با مقاله حاضر خود را، به خواننده ارائه نماید.

 • سپاسگزاری

در طول تحقیق کسانی که به پژوهشگر کمک کرده اند بهتر است به نحوی تشکر و قدردانی خود را بیان کنند که این بخش به همین منظور می باشد. این قسمت بهتر است بین ۲-۵ سطر باشد البته آوردن این بخش اختیاری است و میتوان ننوشت.

 • منابع:

 یکی از ملاک های ارزشیابی یک مقاله علمی چگونگی استفاده از منابع دسته اول و بروز است .هر چه غنای علمی منابع استفاده شده در مقاله بیشتر و بهتر باشد مقاله از استحکام علمی بیشتری برخوردار است . هنگامی که نام نویسنده و تاریخ انتشار اثری در پرانتز ذکر می شود باید در بخش پایانی مقاله ، فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا ارائه شود در صورتی که از یک نویسنده چندین اثر در یک مقاله مورد استفاده قرار بگیرد برای شناسایی منبع باید از شماره های ۱و۲و… یا حروف الفبا الف،ب،… استفاده شود

 • امتیاز دهی به مجلات در ایران به چه شکل هست؟

درجه‌بندی نشریات علمی در ایران توسط معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می‌شود. بالاترین درجه نشریات دانشگاهی در ایران، علمی–پژوهشی است و درجه مصوب دیگر، علمی–ترویجی نسبت به آن در سطح پائین‌تری قرار دارد.

 • مقالات علمیپژوهشی

مطابق تعریف، یک مقاله علمی–پژوهشی دنبال «جستجوی حقایق و کشف بخشی از معارف» است یا به «بیان اندیشه‌ای در موضوعی علم از طریق مطالعه‌ای نظام‌مند و برای یافتن روابط اجتماعی میان پدیده‌های طبیعی» می‌پردازد. این مقالات باید از اصالت و ابداع برخوردار باشند و مرزهای علم و فناوری را درمی‌نوردند. مخاطبان این نشریات، استادان دانشگاه، دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران مؤسسات تحقیقاتی هستند.برخی از مجلات علمی–پژوهشی ایرانی در مؤسسه اطلاعات علمی (ISI) نیز نمایه شده‌اند.

 • مقالات علمیترویجی

یک مقاله علمی–ترویجی برای ارتقای سطح اطلاعات خواننده موضوعی علمی را ترویج می‌کند. اصولاً این مقالات جز آشناسازی هدفی ندارند و می‌توانند ترجمه با تألیف باشند. مخاطب این نشریات، افراد دارای تحصیلات دانشگاهی، دانش‌آموزان دبیرستان، صنعت‌گران، مخترعان، افراد دارای تحصیلات غیررسمی هستند.

 • مقالات علمیعمومی

آئین‌نامه دانشگاه آزاد اسلامی، درجه پائین‌تری از مجلات را که علمی–پژوهشی یا علمی–ترویجی نیستند را نیز زیر عنوان علمی–عمومی به رسمیت می‌شناسد که مطابق تعریف عبارتند از مجلاتی که «هر شماره آن با تأکید بر یک رشته علمی یا یک گروه آموزشی منتشر می‌شود» و از کمیسیون مجلات این دانشگاه دارای مجوز باشند، اما از وزارت علوم درجه مصوبی نداشته باشند.

 موسسه پژوهش برتر همه اقدامات لازم جهت اکسپت مقاله شما را در مجلات علمی پژوهشی انجام می دهد. پذیرش مقاله در این مجلات قطعی نیست ولی کارشناسان موسسه تمام تلاش خود را خواهند کرد تا مقاله شما اکسپت شود. مدت زمان داوری این مجلات طولانی هست و معمولا بین ۱ الی ۵ ماه زمان نیاز دارد. برای دریافت لیست مجلات، می توانید از طریق راه های ارتباطی زیر با کارشناسان ما در ارتباط باشید تا در اسرع وقت به تمامی سوالات شما پاسخ داده شود.

 

 • اکسپت مقاله فوری از مجلات علمی پژوهشی

موسسه نیتیو پیپر در جهت ارائه خدمات به دانشجویان و پژوهشگران، آماده دریافت اکسپت مقاله فوری از مجلات علمی پژوهشی داخلی است. بیشتر دانشجویان و اساتید تمایل دارند مقالات حاصل از پایان نامه یا طرح‌های پژوهشی خود را در مجلات داخلی به چاپ برسانند. مکاتبه راحت‌تر، دسترسی بیشتر پژوهشگران داخلی به این مجلات و بالاتر بودن امکان پذیرش مقاله از دلایل این تمایل است. تنها نکته منفی مربوط به مجلات داخلی که در اینجا می‌توان به آن اشاره کرد، طولانی بودن زمان داوری و چاپ است.

موسسه نیتیو پیپر ضمن همکاری با اساتید برجسته و دانشجویان دکتری در رشته‌های مختلف، می‌تواند در زمینه انتخاب مجله و انجام پروسه اکسپت مقاله با شما همکاری نماید. همکاران ما در موسسه نیتیو پیپر در طول چند سال فعالیت خود و با توصیه‌های پژوهشگران رشته‌های مختلف، مجلات علمی پژوهشی داخلی را از نظر زمان پاسخگویی و درصد پذیرش مقالات دسته‌بندی کرده‌اند. این دسته بندی باعث شده است که امکان ارائه مشاوره برای انتخاب بهترین مجله فراهم باشد.

بنابراین موسسه نیتیو پیپر آماده ارائه تمامی خدمات مرتبط با اکسپت مقاله فوری از مجلات علمی پژوهشی به دانشجویان، اساتید و پژوهشگران گرامی است. این خدمات شامل معرفی مجله مناسب، سابمیت مقاله، نگارش کاور لتر، انجام مکاتبات، ترجمه مقاله برای مجلاتی که به زبان انگلیسی چاپ می‌شود و در نهایت دریافت اکسپت مقاله است. در ادامه با رشته‌هایی که امکان ارائه خدمات در زمینه اکسپت از مجلات داخلی در آن‌ها فراهم است آشنا خواهید شد.

 

مجلات علمی- پژوهشی

مقاله های علمی- پژوهشی ( پژوهشنامه) به مقالاتی گفته می شود که بر پایه پژوهش های توصیفی یا آزمایشی تدوین می شوند.

از آنجا که گزارش پژوهش های علمی اغلب در مجله های تخصصی مرتبط به ان پژوهش چاپ می گردد و این مجله ها رعایت اصل اختصار و خلاصه نویسی در تدوین این گونه مقالات بسیار مهم و ضروری است. با این حال نتایج یک پژوهش علمی در مقاله باید به گونه ای گرداوری شود که در آن هیچ یک از جنبه های مهم پژوهش از قلم نیافتند.

 • هدف از نوشتن مقاله علمی پژوهشی ،جستجوی حقایق و انتشار آن می باشد .به بیان دیگر به پژوهش هایی که نتایج آنها به کاربردها، روشها و مفاهیم و مشاهدات جدید در زمینه علمی با هدف پیشبرد مرزهای علمی و فن آوری منجر گردد، علمی پژوهشی گفته می شود.ایجاد یک استدلال هدف اصلی این مقالات است.مرور ادبیات از جمله بخشهای مقالات علمی پزوهشی است که به عنوان اساس و بینان کار ارائه می شود و بینش جدیدی را که پزوهشگر به دنبال ان است حمایت میکند.اساتید دانشگاه ها ،دانشجویان ،پژوهشگران مراکز علمی ،تولیدی و تحقیقاتی از جمله مخاطبان اصلی این مجلات هستند روش نگارش مقاله علمی-پژوهشی
 • نویسنده: آرش حبیبی
 • جهت نگارش یک مقاله علمی-پژوهشی و درج آن در مجلات معتبر داخلی یا ISI رعایت برخی نکات الزامی است. پژوهش علمی را با روش صحیح پژوهش می شناسند و بخاطر داشته باشید همیشه روش پژوهش از موضوع پژوهش مهمتر است. بهترین موضوع اگر با روش صحیح مورد پژوهش قرار نگیرد و با روش صحیح نگارش نشود فاقد هرگونه اعتبار و ارزش علمی است.
 • اصطلاحی به نام In The Bin در جوامع آکادمیک رایج است که به معنای “بدرد سطل زباله می خورد” است. این اصطلاح به مقالاتی گفته می شود که در آنها اصول پژوهش و نگارش علمی رعایت نشده است و به هنگام داوری بدون آنکه موضوع پژوهش مطالعه شود مستقیماً درون سطل زباله انداخته می شود.
 • ویژگی های اصلی مقاله علمی-پژوهشی
 • اولین گام در تهیه یک مقاله علمی-پژوهشی انتخاب موضوعی است که چیزی به علم اضافه کند. یک پژوهشگر تازه کار ممکن است تصور کند یک موضوع با اهمیت در زمینه مدیریت مانند TQM یا CRM یا موارد دیگری از این دست یک موضوع بسیار علمی و قابل توجه است. بنابراین مطالعات گسترده در این زمینه و استفاده از چندین و چند منبع داخلی و خارج، تلخیص، مقایسه و ارزیابی و نتیجه گیری از این منابع یک پژوهش کامل و جدید را شکل می دهد اما این بزرگترین اشتباهی است که برای نگارش یک مقاله علمی-پژوهشی بدان دچار می شوید. انتخاب یک موضوع بزرگ و گسترده از عهده یک مقاله خارج است و انتخاب یک موضوع گسترده برای یک مقاله اشتباه است.
 • اشتباه بزرگ دوم این است که به چنین مقالاتی Review گفته می شود و فاقد ارزش علمی است. گردآوری آثار و نتایج مولفین دیگر و درکنار هم قرار دادن آنها مجموعا ادبیات پژوهش یک مقاله علمی-پژوهشی را تشکیل می دهد. پس از انتخاب یک موضوع مناسب سپس باید به گردآوری آثار و نتایج مولفین داخلی و خارجی در زمینه موضوع منتخب بپردازید. به این ترتیب ادبیات پژوهش شما شکل می گیرد. مهمترین ویژگی و ارزش هر پژوهش علمی اتکای آن بر اطلاعات دست اول است که در روند انجام پژوهش بدست می آید.

 

 • بخشهای یک مقاله علمی-پژوهشی
 • بخش اول: چکیده
 • صفحه اول به ترتیب شامل عنوان، نام مولف یا مولفین، چکیده و واژگان کلیدی است.
 • عنوان را در خط اول درج کنید. معمولاً عنوان را با یک فونت Bold و اندازه بزرگتر از سایر فونت های متن می نویسند.
 • نام نویسنده را با یک پاورقی همراه کنید. در پاورقی باید آدرس الکترونیک نویسنده ذکر شود تا خوانندگان مقاله در صورت نیاز بتوانند با نویسنده ارتباط برقرار کنند. نوشتن سمت یا ویژگیهای بارز علمی نویسنده در پاورقی نیز مرسوم است.
 • چکیده یا Abstract در هشت تا ده خط که معمولا در دو پاراگراف تهیه می شود باید بیانگر سیر کاملی از مقاله باشد.
 • واژکان کلیدی یا KeyWords سه تا شش کلمه اصلی مورد استفاده در مقاله اصلی است و معمولا به صورت Italic نوشته می شود.
 • بخش دوم: مقدمه
 • بهتر است مقدمه در یک صفحه تهیه شود. در پاراگراف اول مقدمه ابتدا به شرح و بیان مسالخ پژوهش بپردازید. در پاراگراف دوم اهیمت و ارزش موضوع را شرح دهید. در پارارگراف سوم اهداف خود را توضیح دهید. در نهایت در پاراگراف آخر توضیح دهید خواننده در مقاله با چه موضوعاتی مواجه خواهد شد اما نتیجه گیری از مباحث به عمل نیاورید.

° ادبیات پژوهش

 • در این بخش براساس مطالعات گذشته، مبانی نظری پژوهش بیان می شود. منظور از مبانی نظری ارائه تعاریف و مفاهیم بکار رفته در پژوهش به صورت روشن است و باید براساس مطالعات معتبر قبلی صورت گیرد. در بخش دوم ادبیات پژوهش به ارائه مطالعات مشابه که قبلاً توسط پژوهشگران دیگر صورت گرفته پرداخته می شود. نظر به تاکید جوامع علمی بر اطلاعات دست اول در حال حاضر بسیار مقاله ها از ارائه ادبیات پژوهش به صورت مستقل پرهیز می کنند و تنها به ارائه کلیاتی از پژوهش انجام گرفته پیشین در بخش مقدمه اکتفا می شود.
 • بخش سوم: روش تحقیق
 • در این بخشنوع پژوهش براساس هدف و ماهیت معرفی می شود. همچنین نحوه گردآوری داده ها بیان می شود. معمولا پژوهش های علمی از روش های مطالعه میدانی و کتابخانه ای برای گردآوری داده ها و اطلاعات استفاده می کنند. همینطور جامعه آماری و در صورت لزوم نمونه آماری معرفی می شوند. سپس گزاره های پژوهش ( فرضیه ها یا سوالات ) ارائه می گردد. همچنین آزمونهای آماری مورد استفاده و نرم افزار تجزیه و تحلیل داده ها نیز معرفی می شود. به بحث مقدمه ای بر روش تحقیق رجوع کنید.
 • بخش چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
 • در این قسمت براساس داده های بدست آمده و با توجه به روشهای آماری مناسب به تجزیه و تحلیل داده ها و ازمون فرضیه های پژوهش پرداخته می شود. معمولا برای افزایش دقت محاسبات نرم افزارهای آماری مانند SPSS بکار گرفته می شود. این تحلیل اساس یک پژوهش علمی است.
 • بخش پنجم: خلاصه و نتیجه گیری
 • هر مقاله باید باید با خلاصه و نتیجه گیری دقیق و صحیحی از گامها و دستاوردهای پژوهش همراه باشد. بعضی مواقع خلاصه را همراه با بیان محدودیت ها و پیشنهادهائی برای محققین دیگر همراه می کنند.
 • صفحه آخر: منابع و مآخذ
 • در نهایت باید منابع و مآخذ مورد استفاده را به ترتیب براساس منابع فارسی و لاتین مرتب کنید. هر مجله یا کنفرانس استاندارهای خود را درنحوه درج منابع دارد. یک روش استانداررد برای درج منبع روش APA است. این واژه مخفف عبارت American Psychological Association است که توسط انجمن روانشناسی آمریکا ارائه شد. براساس این روش برای ارجاع یک بخش از متن به منبع آن از ( نام نویسنده، سال : شماره صفحه ) استفاده می شود برای نمونه (حبیبی، ۱۳۸۹ : ۵۶). سپس در صفحه فهرست منابع و مآخذ به روش زیر عمل می شود:
 • – اگر کتاب باشد: نام خانوادگی، نام (سال)، نام کتاب، محل نشر: ناشر
 • – اگر مقاله باشد: نام خانوادگی، نام (سال)، نام مقاله، نام نشریه، شماره نشریه، شماره صفحات

 

 • اکسپت و چاپ مقاله در نشریات علمی پژوهشی داخلی

  زمان مطالعه  ۳ دقیقه

یکی از الزامات دفاع از تز دکتری، داشتن یک مقاله چاپ شده در نشریات علمی پژوهش داخلی می باشد.

  چاپ مقاله   نجفی     ۳ ماه پیش

امروزه بسیاری از دانشجویان اقدام به چاپ مقاله در مجلات معتبر می کنند. دلیل آن نیز تاثیر مهمی است که داشتن مقاله در موفقیت های کاری و تحصیلی فرد خواهد داشت. مقاله می تواند در موفقیت در مصاحبه دکتری و همچنین افزایش شانس پذیرش گرفتن از دانشگاه های خارجی کمک کند. همچنین در استخدامی های آینده شما داشتن مقاله می تواند تاثیر مثبتی داشته باشد. با این حساب داشتن مقاله بسیار مهم می شود. اما برای داشتن یک مقاله باید ابتدا بتوانید آن را به صورت اصولی ودرست بنویسید که این خود نیازمند آشنایی با نحوه نگارش مقاله است. همچنین باید بتوانید یک مجله خوب انتخاب کنید. زیرا گام مهم در چاپ مقاله گزینش مجله ای کارا و مناسب است. در نهایت باید مراحل ارسال مقاله و روش پیگیری های لازم را برای چاپ آن بدانید. امروزه بسیاری از دانشجویان ایرانی به دلیل دانش کمی که در این زمینه دارند همواره نگران نوشتن و چاپ مقاله هستند.در ادامه می خواهیم در مورد اکسپت و چاپ مقاله در نشریات علمی پژوهشی داخلی صحبت کنیم.

 • مجلهعلمی پژوهشی چیست؟

اهمیت مجله ای که مقاله در آن به چاپ می رسد بر کسی پوشیده نیست، زیرا ارزش علمی مقاله را تا حدود زیادی ژورنال آن تعیین می کند. به این دلیل است که مجله باید با دقت انتخاب شود. مجلات گوناگونی در سطح ایران و دنیا وجود دارند که به چاپ مقاله علمی مشغول هستند. امروزه شاهد آن هستیم که نشریات علمی پژوهشی داخلی نیز در این زمینه خوب عمل کرده اند و می توان برای چاپ مقاله در این گونه مجلات اقدام نمود. مجلات متعدد دانشگاهی و غیر دانشگاهی داخلی وجود دارند که در زمینه علمی و دانشگاهی فعالیت می کنند و در ایران از اعتبار خوبی برخودار هستند. مجلات علمی پژوهشی، به ژورنال هایی اطلاق می شود که مقالات آن ها دارای ایده نوینی می باشد و یافته های علم را بسط و گسترش می دهد. این مجلات معمولا مخاطبان متخصص و دانشگاهی دارند و مقالات چاپ شده در آن ها از اعتبار بالاتری برخوردار است. از طرفی چاپ مقاله در این مجلات بسیار سخت است. چون داوران این مجلات فیلترهای سختی را برای گزینش مقالات دارند.

 • مقالهعلمی پژوهشی چیست؟

این نوع از مقالاتپژوهش با نتایجی نوین و تازه هستند که باعث می شوند تا مرزهای علمی و دانش باز شده و فراختر  گردد. معمولا این نوع از مقالات یافته هایی نو را ارایه می دهند و در انجام آن ها از خلاقیت محقق استفاده شده است. مخاطبین این نوع از مقالات متخصصین هستند.  این مقالات از اسلوب و قاعده خاصی در شکل نوشتار خود پیروی می کنند که شامل عنوان، چکیده، مقدمه، روش تحقیق، بحث و نتیجه گیری و در نهایت منابع و مآخذ می گردد. هر کدام از این قسمت ها باید با اسلوب و قوانین خودش تکمیل گردند. ممکن است که زمان داوری و چاپ این نوع از مقالات زیاد باشد. به همین دلیل است که آشنایی کامل با شیوه نگارش این نوع از مقالات می تواند در موفقیت برای چاپ مقاله کمک بزرگی کند.

 • اکسپت و چاپ مقاله در نشریات علمی پژوهشی داخلی در موسسه طلای کاغذی

موسسه طلای کاغذی تمامی مراحل چاپ مقاله که شامل انتخاب مجله، ارسال آن تا مرحله چاپ شدن مقالات شما می باشد را به عهده می گیرد. ما متعهد می شویم که مجلاتی که برای شما انتخاب می شوند همگی دارای اعتبار بالای علمی و مناسب با مقاله شما خواهند بود. از طرف دیگر تضمین می دهیم که روند چاپ و اکسپت مقاله را به صورتی منظم و بر طبق زمانبندی مشخص انجام دهیم و در صورت درخواست متقاضی کلیه اقدامات انجام شده و مکاتبات در اختیار وی قرار گیرد.موسسه طلای کاغذی با تجربه بالایی که دارد می تواند به شما در مسیر اکسپت و چاپ مقاله در نشریات علمی پژوهشی داخلی کمک کند و به شما اطمینان می دهیم که در پایان همکاری با موفقیت اکسپت و چاپ مقاله در نشریات علمی پژوهشی داخلی شما انجام می گیرد.

هزینه دریافتی موسسه برای تمامی مراحل ارسال مقالات ، پیگیری روند اکسپت آن ها تا به چاپ رسیدن مقاله بر حسب نوع مجله انتخابی معمولا از ۵۵۰٫۰۰۰ تومان تا ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان متغیر می باشند. همچنین زمان داوری مجلات نیز بین ۱ هفته تا ۴ ماه متغیر است. بسته به نوع مجله انتخابی در زمان سفارش، هزینه ها و زمان بندیهای آنها نیز بطور دقیق و کامل برای فرهیختگان گرامی اطلاع رسانی خواهد شد. 

 

 

هدف از نگارش مقاله علمی پژوهشی ،جستجوی حقایق، ایجاد یک استدلال و انتشار یافته ها ست. مرور ادبیات به عنوان اساس و بنیان کار در یک مقاله ی علمی پژوهشی ایفای نقش می کند و بینش جدیدی را که پژوهشگر در طی پژوهش به دنبال آن است ،پشتیبانی می کند.

بخش های اصلی یک مقاله علمی پژوهشی عبارت است از:

 1. عنوان مقاله (Title)
 2. اسامی نویسنگان (Authors)
 3. کلمات کلیدی (Key Words)
 4. مقدمه (Introduction)
 5. متدها و روش ها (Methods)
 6. نتایج و یافته های تحقیق (Results)
 7. بحث (Discussion)
 8. نتیجه گیری (Conclusion)
 9. منابع (References)
 • نکاتی مهم در مورد نگارش مقالات علمی پژوهشی
 1. انتخاب موضع خوب و جدیدیک موضوع خوب ،مخاطبی نیزدارد. اگر موضوع پژوهشی شما یک موضوع جدیدی باشد که تاکنون در خصوص آن مقاله بسیار کمی چاپ شده است، مسلما نتایج و یافته های حاصل از آن نیز جدید خواهد بود و خوانندگان زیادی را به خود جلب خواهد کد.
 • اشتباهات رایج در انتخاب موضوع مقالات علمی پژوهشی
 1. کاربردی نبودن
 2. تکراری بودن
 3. کلی بودن
 4. سطح نامناسب
 1. انتخاب مقاله خوب در ارتباط با موضوع پژوهش برای نگارش بخش مقدمه مقالهبرای اینکه یک تاریخچه و پیش زمینه ای از آنچه که میخواهید انجام دهید، داشته باشید، لازم است تا نتایج کارهای محققین دیگر را مطالعه کنید. این مقالات در درک بهتر موضوع به شما کمک می کنند و اینکه می توانید با مطالعه آنها بخش مقدمه مقاله خود را نیز بنویسید. اما در انتخاب مقالات بایستی به نکات زیر توجه نمایید:
 1. تلاش کنید که مقالات مروری در رابطه با موضوع مربوطه پیدا کنید.
 2. مقالاتی که راحت تر می توانید آنها را بفهمید انتخاب کنید، مقالات ژورنال های معتبر راحتتر فهمیده می شوند.
 3. با خواندن هر مقاله تعدادی مقالات مرتبط می توانید در آن پیدا کنید، این مقالات می توانند به شما در ایجاد مقاله مروری کمک کنند.
 4. ابتدا سعی کنید مقالات ژورنال های معتبر ISI را پیدا کنید، سپس مقالات کنفرانسی را مطالعه کنید.
 5. سعی کنید اولین مقالات در موضوع مربوطه را بیابید.
 6. سعی کنید مقالات شما هر چه جدیدتر باشد.
 7. سعی کنید تکنولوژی هایی که تحقیقات به آنها کمک کرده اند را مشخص کنید.
 8. سعی کنید ارتباط بین مقالات مختلف را بیابید، این مساله می تواند شما را در ارائه طبقه بندی مناسب کمک کند.
 1. نحوه درج اسامی در مقالات علمی پژوهشی

رسم بر این است که ترتیب اسامی در مقالات به اندازه میزان تلاش افراد در نگارش مقاله باشد. اگر ایده مقاله و همچنین قسمت اعظم انجام آن مربوط به فرد خاصی باشد اخلاق پژوهشگری حکم می کند که نام وی نفر اول باشد. اسم بقیه نویسندگان نیز به ترتیب زحمت و تلاش خود در مقاله ذکر می شود.
اما در کشور ما، قانین متفاوتی برای این موضوع وجود دارد . در نتیجه دانشجویان قبل از نگارش اسامی نویسندگان مقاله، لازم است از دسترالعمل دانشگاه خود در این خصوص مطلع شوند.

شما باید برای ارسال مقاله خود به مجله مورد نظرتان شرایط زیر را مد نظر قرار دهید:

 1. معرفی یک داور جهت داوری مقاله خود ( نام و نام خانوادگی, درجه علمی, سازمان محل خدمت, شماره تماس و آدرس ایمیل)
 2. ایمیل تمامی نویسندگان
 3. مشخص کردن درجه علمی تمامی نویسندگان
 4. تلفن تماس تمامی نویسندگان
 5. مشخص کردن نویسنده مسئول
 6. چکیده مقاله به انگلیسی

در ایران هر کسی که قصد دارد در یکی از مقاطع کارشناسی ارشد و یا دکتری ادامه تحصیل بدهد بایستی اطلاعات خود را در زمینه نگارش مقاله تکمیل کند. چرا که در ایران بیشترین امتیاز را به کارهای علمی و پژوهشی که در یکی از مجلات معتبر داخلی و یا خارجی به چاپ رسیده باشد, می‌دهند. لذا بایستی محققان از چگونگی اکسپت مقاله در نشریات آگاهی کافی داشته باشند. فرایند نگارش تا چاپ مقاله معمولا وقت‌گیر است لذا موسسات معتبری که در این حیطه فعالیت دارند به کمک محققان می‌آیند. موسسه آرتا پیشگامان آیریک در این زمینه تجربه کافی را دارد و به شما این اطمینان را می‌دهد که با صرف زمان و هزینه اندک در جهت اکسپت مقاله شما را را یاری خواهد کرد.

 • چاپ مقاله علمی پژوهشی داخلی در کمترین زمان ممکن

کارشناسان موسسه آرتا پیشگامان آیریک پس از بررسی مقاله شما، مجلات علمی پژوهشی داخلی مرتبط با زمینه تخصصی شما را پیشنهاد می‌دهند. شما می‌توانید از اصل بودن و یا جعلی بودن مجلات از طریق نام نشریه و لینکی که در اختیارتان قرار داده می‌شود اطمینان حاصل کنید. شما می توانید خود نیز لیست مجله یا مجلات علمی پژوهشی داخلی و مورد نظر  خود را برای اخذ پذیرش و چاپ مقاله برای ما ارسال فرمایید تا در صورت داشتن همکاری با مجله مذکور  اقدامات لازم را جهت اخذ پذیرش و چاپ مقاله در کمترین زمان ممکن به انجام برسانیم . پس از انتخاب مجله علمی پژوهشی داخلی ، همکاران ما اقدام به فرمت بندی ساختاری، سابمیت و رایزنی با مجلات می نمایند. فرآیند اخذ پذیرش مقالات علمی پژوهشی در مجلات مختلف داخلی متفاوت بوده اما در صورتی که نیاز به پذیرش فوری مقاله علمی پژوهشی دارید، باید بدانید که برای برخی رشته های تخصصی محدود, پذیرش در عرض یک ماه هم امکان پذیر است.

 

 

 

 

 

 

 

شاید با مشاوره رایگان از ما بی نیاز شدید!