مقالات علمی پژوهشی

مقالات علمی پژوهشی

 اولین گام در تهیه  مقالات علمی پژوهشی

انتخاب موضوعی جدید است. انجام مطالعات گسترده در و استفاده از چندین و چند منبع داخلی و خارج، تلخیص، مقایسه و ارزیابی و نتیجه گیری از این منابع یک پژوهش کامل و جدید را شکل می دهد. گام بعدی پس از انتخاب یک موضوع مناسب، گردآوری آثار و نتایج مولفین داخلی و خارجی در زمینه موضوع منتخب می باشد. به این ترتیب ادبیات تحقیق شکل می گیرد. مهمترین ویژگی و ارزش هر پژوهش علمی اتکای آن بر اطلاعات دست اول است که در روند انجام پژوهش بدست می آید.

مشخصات مقاله علمی پژوهشی

یک مقاله علمی–پژوهشی دنبال «جستجوی حقایق و کشف بخشی از معارف» است یا به «بیان اندیشه‌ای در موضوعی علم از طریق مطالعه‌ای نظام‌مند و برای یافتن روابط اجتماعی میان پدیده‌های طبیعی» می‌پردازد. این مقالات باید از اصالت و ابداع برخوردار باشند و مرزهای علم و فناوری را درمی‌نوردند. مخاطبان این نشریات، استادان دانشگاه، دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران مؤسسات تحقیقاتی هستند.برخی از مجلات علمی–پژوهشی ایرانی در مؤسسه اطلاعات علمی (ISI) نیز نمایه شده‌اند.

  •  مقالات علمی پژوهشی
  • مقالات علمی پژوهشی روانشناسی
  • مقالات علمی پژوهشی معماری
  • مقالات علمی پژوهشی دانشگاه تهران
  • مقالات علمی پژوهشی حسابداری
  • مقالات علمی پژوهشی وزارت علوم
شاید با مشاوره رایگان از ما بی نیاز شدید!