علمی ترویجی

مقالات علمی ترویجی

یک مقاله علمی ترویجی برای ارتقای سطح اطلاعات خواننده موضوعی علمی را ترویج می‌کند. اصولاً این مقالات جز آشناسازی هدفی ندارند و می‌توانند ترجمه با تألیف باشند.

مخاطب این نشریات، افراد دارای تحصیلات دانشگاهی، دانش‌آموزان دبیرستان، صنعت‌گران، مخترعان، افراد دارای تحصیلات غیررسمی هستند. این مقالات برمبنای آشناسازی موضوعات به مخاطبین تالیف میشوند و یک موضوع علمی را ترویج می دهند.

حتی میتوانند خلاصه ای از مقالات علمی و منابع موجود از موضوع مورد نظر باشد که با ساختاری نوآن را ارائه می دهند. اینگونه مقالات معمولا با ارزیابی مقالات و منابع موجود مناسب ترین و مربوط ترین منابع را به خواننده پیشنهاد میدهند و از انواع آن میتوان به مقالات مروری ، تدوینی، ترجمه ای و تحلیلی اشاره کرد و در بین آنها مقالات تحلیلی ارزش و اعتبار بیشتری دارند.

 

شاید با مشاوره رایگان از ما بی نیاز شدید!