استخراج کتاب از پایان نامه

موسسه حامی پژوهش با استفاده از توانمندیهای برترین متخصصین در تمامی زمینه های  علمی آماده ارائه خدمات مختلف از جمله چاپ کتاب به اساتید و دانشجویان می باشد.

برخی از خدمات موسسه حامی پژوهش در تبدیل پایان نامه به کتاب عبارتند از:

 • بررسی پایان نامه و مشخص نمودن حجم و کیفیت کتاب استخراج شده
 • استخراج یک کتاب کامل از پایان نامه
 • تصحیح نگارشی و محتوایی کتاب
 • انجام کلیه امور مرتبط با چاپ همچون صفحه آرایی، طراحی جلد، تصحیح، ویراستاری و…
 • اخذ کلیه مجوزهای لازم
 • چاپ کتاب در تیراژ مورد نظر شما

استخراج کتاب از پایان نامه به دو روش صورت می گیرد:

در روش اول: فصل دوم پایان نامه که متشکل از مبانی نظری و متون مرتبط به متغیرهای پژوهش است مورد استفاده قرار می گیرد.

روش دوم: استخراج کتاب از پایان نامه، به این شکل است که علاوه بر مطالب و عناوینی که در فصل دوم آمده است، نتایج و داده های مربوط به فصل۴و۵ پایان نامه نیز مورد استفاده قرار میگیرد.

مراحل استخراج کتاب از پایان نامه:

۱- نگارش، ترجمه و جمع آوری مطالب توسط نویسنده

۲- تایپ، ویراستاری و صفحه آرایی

۳- مراحل اخذ مجوز شامل شابک، فیپا، مجوز چاپ از وزارت ارشاد

۴-چاپ کتاب(لیتوگرافی، چاپ صفحات داخلی،چاپ جلد، صحافی)

برای تبدیل پایان نامه به کتاب باید:

 • تمامیکلمات پایان نامه را با کلمه کتاب جایگزین نمائید.
 • فهرست، جداول و شکلها را حذف نمایید فقط یک فهرست دریک کتاب کافی می باشد.
 • اگر در پایان هر فصل پایان نامه منابع دارید به انتهای کتاب انتقال داده شود.
 • عنوان کتاب و نام نویسندگان در یک صفحه نوشته شود.
 • چکیده فارسی نیز در ابتدا به مقدمه تبدیل شود.
 • پیش گفتار نیز در صورت تمایل به آن اضافه شود.
 • چکیده انگلیسی نیز از آخر کتاب حذف شود.
 • عنوان انگلیسی کتاب خود را ارسال نمائید.
 • ارسال فایلwordنهایی پایان نامه یا کتاب به انتشارات
 • عقد قراردادهای لازم برای چاپ کتاب ازقبیل طرح روی جلد وصفحه ارایی و…
 • درخواست شابک
 • درخواست فیپا
 • درخواست مجوزبراساس فایل نهاییpdf
 • صدور مجوز برای چاپ کتاب توسط وزارت ارشاد
 • طرح جلد نهایی وتایید شده از طرف نویسنده وگرفتن مجوز
 • چاپ کتاب
 • تحویل کتاب به نویسنده

امتیازهای چاپ کتاب
الف) چاپ کتاب بهترین روش جهت دریافت امتیازهای ارتقای علمی اساتید می باشد.

ب) هزینه بسیار پایین چاپ کتاب و تبدیل پایان نامه به کتاب

ج) امتیازات مثبت در آزمون های استخدامی و مصاحبه ی دکتری

د) دریافت امتیازات لازم در مصاحبه ی دکتری برای دانشجویان

 

شاید با مشاوره رایگان از ما بی نیاز شدید!