ارتقاء رزومه علمی

ارتقاء رزومه علمی

راه های پیشنهادی جهت ارتقا رزومه علمی برای مصاحبه دکتری

 

۱٫تبدیل پایان نامه به کتاب

دانشجویان عزیز می توانند پایان نامه خود را به صورت کتاب درآورده و امتیاز رزومه خود را افزایش دهند.تالیف کتاب حداکثر ۴ امتیاز دارد و یکی از بهترین روش ها جهت کسب امتیاز برای مصاحبه دکتری می باشد.موسسه حامی پژوهش با بیش از ۵ سالسابقه در این زمینه، از پایان نامه شما در کوتاهترین زمان و بالاترین کیفیت در تیراژ درخواستی شما، کتاب چاپ می کند.

  1. معرفی وترجمه کتب جدید النشر لاتین

چاپ کتاب به اسم شما می تواند رزومه علمی شما را غنی وحداکثر ۴ امتیاز برای شما داشته باشد. در این راستا موسسه حامی پژوهش کتب جدید النشرلاتین در حوزه تخصصی رشته شما را معرفی نموده و با انتخاب و تایید شما به نام خودتان در سطح فوق تخصصی رشته تان توسط مترجمان متخصص رشته شما ترجمه می شود. هزینه این کار بستگی به تعداد کلمات کتاب انتخابی دارد.

۳٫معرفی مجلات علمی پژوهشی خارجی برای تمامی رشته ها

 

۴٫معرفی مجلات اسکوپوس Scopus

*هر مقاله اسکوپوس تا ۷ امتیاز دارد.

 

۵٫معرفی مجلات ISI و Scopus برای تمامی رشته ها

مجلات ISI و Scopus مخصوص حوزه تخصصی شما که پذیرش کمتر از۱ماه دارند، معرفی می شوند.

*هر مقاله ISI تا ۸ امتیاز دارد.

مجلات ISI دونوعهستند:مجلاتISI ایمپکت دار و مجلات ISIبدون ایمپکت

#مجلات ISI دارای ایمپکت فاکتور(IF)

شرایط این مجلات بدین صورت است که ۷۰ درصد احتمال پذیرش به محتوای مقاله بستگی دارد و ۳۰ درصد موسسه می تواند رایزنی داشته باشد، زمان پذیرش ۱ تا ۳ ماه می باشد و برای دفاع دکتری و اساتید و هیات علمی ضروری اند، اما برای دانشجویان ارشد و مصاحبه دکتری الزامی نیستند.

#مجلات ISI بدون ایمپکت فاکتور(IF)

این مجلات ۷۰ درصد تضمین پذیرش دارند. موسسه حامی پژوهش می تواند برای مقاله شما با مجلات رایزنی داشته باشدو ۳۰ درصد به محتوای مقاله بستگی دارد و در مدت زمان نهایتا ۱ ماه میتوان پذیرش گرفت.

 

۶٫کنفرانس

کنفرانس یکی دیگر از روش های کسب امتیاز برای ارتقا رزومه علمی دانشجویان جهت مصاحبه دکتری می باشد و دارای حداکثر ۴ امتیاز می باشد.

*هر کنفرانس داخلی تا ۱ امتیاز دارد.

*هر کنفرانس خارجی تا ۲ امتیاز کسب می کند.

یعنی با ارسال مقالات خود به دو کنفرانس خارجی می توان ۴ امتیاز کسب کرد.

معرفی مجلات مناسب برای مقاطع مختلف

*برای دفاع ارشد مجلات ISI مناسب هستند چون ۲ نمره دارند.

*برای دفاع ارشد مجلات علمی و پژوهشی خارجی زیادمناسب نیستند چون ۱ نمره دارند.

*برای دفاع دکترا فقطمجلات علمی پژوهشی داخلی و یا مجلات JCR مناسبهستندچون IF واقعی دارند.

 

شاید با مشاوره رایگان از ما بی نیاز شدید!