آموزش نرم افزار envi

ENVI نرم افزار سرفصل آموزشی

آشنایی کامل با محیط نرم افزار

 آشنایی با مبانی سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای و انواع سنجنده ها

 تصحیحات هندسی و رادیومتریک توانایی موزاییک کردن تصاویر

 اعمال فیلترکردن تصاویر

 تقسیم باندی Band Ratio

روش های تحلیلی ترکیبات رنگی Color Composite

توانایی تشخیص ساختارهای زمین شناسی

 توانایی گرید بندی و تهیه نقشه های استاندارد

 انجام پروژه های عملی و پرکاربرد با داده های واقعی ماهواره ای Aster , Landsat

و …

شاید با مشاوره رایگان از ما بی نیاز شدید!